פרק 2 דילמות מוסריות

מהותה של דילמה מוסרית המאה העשרים הרחיבה את הדיון בתחום האתיקה היישומית ( Applied Ethics ) וחידשה אף את העיסוק בנושא שפילוסופים התחבטו ומתחבטים בו רבות - הדילמה המוסרית . דילמה אינה סתם בעיה מוסרית . לדילמה מוסרית אפיונים מיוחדים והיא שם להתלבטות מוסרית בין כמה אפשרויות לבחירה , בין כמה דרכי פעולה מנוגדות , אשר ביסודן ערכים בסיסיים ומהותיים . בדרך כלל ההתלבטות היא בין שתי חלופות ( אך אפשר גם יותר . ( האפיונים של דילמה קשורים למצבים שבהם ההחלטה במה לבחור היא קשה מאוד , בהיות כל בחירה פוגעת ומכאיבה לאדם עצמו או לאחר יקר וחשוב לו . ואמנם יש המשווים בין דילמות מוסריות ובין הטרגדיות היווניות . משמע , לדילמה נלווה בדרך כלל מצב של סבל , צער ואי-יכולת לפתור ולהתיר את הבעיה . במהותה , הדילמה מציגה מצב של בחירה בין כמה חלופות והאדם אינו יכול למצוא פתרון שישביע את רצונו לחלוטין . יש לציין כי בתלמוד למשל מופיע דיון בפתרון בעיה , שהיא למעשה דילמה מוסרית . במסכת בבא מציעא , סב , מובא פולמוס בין רבי עקיבא לבן פתורא בנושא העדפה לעניין הצלת נפשות . מסופר שם על שניים שהיו מהלכים במדבר ; ביד אחד מהם קיתו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים