פרק 1 מהו מוסר

למהותו של המוסר פרק זה עניינו להסביר מהי אתיקה - תורת המידות , ומהי התנהגות מוסרית - הראוי והנכון שיש לעשותו , והרע שיש להימנע ממנו . הניסיון למצוא הגדרה למושג מוסר אינו פשוט כלל וכלל , שכן שאלות רבות עולות סביב אופייה של התנהגות מוסרית . שאלות אלה מדגישות את עצם הקושי בהגדרת המושג . בפרק זה אנסה להציג מגוון שאלות וגם תיאוריות הקשורות להתפתחות מוסרית . אלה ממוקדות באופן שבו יש לבדוק שפיטה מוסרית , וזאת על מנת לקרב את הקורא להבנת מהותה של תפיסה מוסרית בשלה לעומת תפיסה מוסרית פחות בשלה . בין השאר יעסוק הפרק בשאלות , מהן התכונות של אותם אנשים הנוהגים באופן מוסרי ומהי העמדה הפסיכולוגית שמנחה אותם להתנהגות זו . בסוף הפרק אבחן נוהג במגזר העסקי בסין , כדוגמה לפרשנות מוטעית של ראייה מוסרית , ואסביר את מקור הטעות . היוונים הקדמונים שאלו את סוקרטס , הפילוסוף היווני , ' מהי המידה הטובה virtue ) ' ? או ar ? t ? ביוונית . ( הם הניחו שייתכן שיש מידה טובה שחובה על בני אדם לרכשה , שתהיה אבן יסוד בהתנהגות אתית . אך סוקרטס ציין בפני בני אתונה , כי המידה הטובה אינה מידה או תכונה שאפשר לרכשה . היא אינה עי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים