תוכן עניינים

הקדמה 11 שער א : התנהגות מוסרית - מהי ? 19 פרק : 1 מהו מוסר 20 פרק : 2 דילמות מוסריות 43 פרק : 3 שחיתויות ועברות צווארון לבן 54 שער ב : למה אתיקה טובה לעסקים 67 פרק : 4 פרשיית אנרון " האחד-עשר בספטמבר " של הכלכלה האמריקאית - שערוריית הכספים הגדולה והשלכותיה 68 פרק : 5 חוק ' סרבנס אוקסלי' והשפעתו על הכלכלה בישראל 77 פרק : 6 כשלים בעבודת רואי החשבון והדרכים למניעתם 81 שער ג : איך נשיג עובדים מוסריים ? 93 פרק : 7 האתיקה ותרבות העבודה של יפן בהשוואה לזו של המערב 94 פרק : 8 הכוונה מוסרית של העובד 106 פרק : 9 ' אתיקה של חמלה' בהשוואה ל'אתיקה של צדק' - כיצד ניתן ליישמה במפעלים ? 116 פרק : 10 ' דע את עצמך' - תרומת המודעות העצמית לקידום מחשבה אתית בחברה העסקית 123 פרק : 11 הוראת אתיקה 130 שער ד : סוגיות אתיות בארגון העסקי ופתרונן 141 פרק : 12 החלטות אתיות בארגון 142 פרק : 13 פרשת ' הסוס הטרויאני' 151 פרק : 14 התנהלות עסקית במקרה של עברות ש " כולם עושים זאת " 159 פרק : 15 תרומה לקהילה 164 פרק : 16 האחריות המוסרית של ארגונים וחברות על שמירת משאבי הטבע 176 שער ה : האחריות המוסרית של מנהיגי החברה 1...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים