נספח שלישי תאריך מרד גאלוס

בספרות המדעית קובעים את תאריך המרד לפעמים לשנת 351 ולפעמים לשנת . 352 שני התאריכים אפשריים הם , אך נראה שיש להעדיף את שנת . 351 המרד פרץ בשנת ט"ו לקונסטאנטיום , בשנה הרביעית לאולימפיאדה הרפ"ב למניין היוונים ( המתחיל בשנת 776 לפני סה"נ , ( בשנת 2368 למניינו של אברהם ( המתחיל בשנת 2016 / 5 לפני סה"נ , לפי הנחתו של אבסביוס , ( ובשנת 5843 לבריאת העולם ( שהיתר . לפי סופרים אלכסנדרוניים ותיא 1 פאנס בשנת 5492 לפני סה"נ . ( התאריכים של תיאופאנס ושל האולימפיאדה מראים על שנת . 351 התאריך לפי אברהם מאפשר חישוב זה , וכן חשבון שנת ט"ו במניין שלטונו של קונסטאנטיוס . שנה זו התחילה ביוני . 351 התאריך הנ"ל מסתבר גם מתוך המצב המדיני בכלל , כמבואר בגוף הספר .  אל הספר
מוסד ביאליק