סיום

עברנו בספרנו דרך ארוכה' מן הימים שלאחר נפילת ביתר , דרך של חמש מאות שנה ( וזו היא תקופה ארוכה אפילו בדברי ימי העם היהודי . ראינו כיצד ניגש היישוב לליכוד כוחותיו אחרי המפלה הגדולה' כיצד נוצרו מרות חדשה ואירגון חדש , כיצד נעשו צעדים רבים לחיזוק המיבנה המדיני והכלכלי של היישוב בארץ , וגם כיצד עלו , לשם חיזוק זה , על דרך הפשרה עם השלטון הרומאי . בינתיים נתנסה הבניין החדש במשבר הכלכלי המדיני הגדול שעבר על כל האימפריום הרומאי . ובמשבר זה תש הרבה כוחו הכלכלי והמדיני של היישוב . והנה מיד לאחר שחלף המשבר הזה התחיל המאבק הגדול עם הנצרות השלטת , מאבק שנמשך תקופה ארוכה ! ודווקא בשעה שהניצחון כבר היה נראה כוודאי —באה האכזבה המרה ביותר , בשל הפרת אמונים מצד בעלי הברית הפרסים . הטראגדיה המדינית של היישוב היהודי בארץ היתה בזה , שבשעה שהיה קיים הכוח —חסרה ההזדמנות ההיסטורית , וכשהגיעה שעת הכושר — אפסו הכוחות . אולם בתיאור הירידה המדינית הראינו רק צד אחד של המטבע : בו בזמן שהמצב החיצוני הלך הלוך ורע —היה רב המעשה מבפנים . מתוך מדיניות ההשהיה של המרות הלאומית השכילו חכמי ישראל לחשל בזמן הדרוש בשביל האומ...  אל הספר
מוסד ביאליק