הכיבוש הערבי

אמנם , לא עברו חמש שנים מיום כניסתו החגיגית של הראקליום לירושלים , ואויב חדש קם עליו : הערבים המוסלמים הוציאו מידו במשך שנים מועטות את סוריה' את ארץ ישראל ואת מצרים . כיבושיהם המהירים באו לא רק בגלל החלשת המדינה הביזאנטית וצבאה אחרי המאמץ העצום במלחמה עם פרס / הערבים הפיקו תועלת מן העובדה , שהקיסר לא ידע את שעת הכושר אחרי נצחונו הצבאי . ברור שלאחר הפרת בריתו לא היתד , לו עוד שום תקווה לתמיכה מצד היהודים ! אולם הוא גם לא הצליח להשיג את איחוד הנוצרים . אמנם , עשה כמה נסיונות לפשר בין המונופיסיטים ובין האורתודוכסים , ולשם כך יצר תורה חדשה , ימונותליסמוס / שלפיה היו לישו 'שתי מהויות' ( כדעת האורתודוכסים ) בעלות רצון = ) תלימה 0 e ? a ^ a ) אחד ( ובזה היה ויתור למונופיסיטים , הדוגלים באחדות האדם והאל בישו ;( אך פשרה זו נדחתה על ידי שני הצדדים גם יחד . בשעת פלישתם גירשו הפרסים את האפיסקופים האורתודוכסים מכסאותיהם , לשמחת לבם של המונופיסיטאם ; אולם עם החזרת השלטון הביזאנטי חזרו גם אלה למקומם . גם המונופיםיטים הרבים במזרח מנעו אפוא בשעת הפלישה הערבית את תמיכתם מן הקיסר . הפלישה לארץ ישראל התחי...  אל הספר
מוסד ביאליק