החזרת השלטון הנוצרי בארץ ; נקמת הראקליוס

בינתיים התחיל שוב מזל המלחמה להאיר פנים להראקליוס .- 8 אחרי שנים רבות של הכנה יצא הקיסר באביב 622 מקושטא ופניו למלחמה . מתוך מחשבה תחילה לא הלך להתקיף את צבא פרס במקום הרגיל להתנגשויות בין צבאות שתי הממלכות , היינו , בדרום מזרח אסיה הקטנה ובסוריה — שם היו הפרסים בלי ספק מוכנים לקראתו : הראקליום החליט אפוא לפלוש דרך הים השחור להרי ארמניה ; להתבצר בהם בעזרת האומות הנוצריות היושבות שם , ולהנחית על אויביו את המכה האחרונה על ידי התקפה מארמניה ישר אל לב המדינה הפרסית . התכנית המקורית והנועזת הזאת הוצאה לפועל תוך שש שנים . בזמן שהצבא הפרסי החזיק עוד במדינות רבות שהשתייכו לאימפריום הביזאנטי , ומושלים פרסים עוד שלטו באלכסנדריה , בירושלים , בדמשק ובאנטיוכיה , בו בזמן הגיע הראקליוס לגבולות פרס עצמה , בסתיו , 627 ובחורף 628 כבר עמד לפני שערי קטסיפון . שם נודע לו כי יריבו כוםרו הודח ממלכותו . בפרס פרצו מריבות קשות בין הטוענים לכיסא המלוכה . המועמדים השונים היו כולם כאחד מעוניינים בשלום עם הביזאנטים , כי רק על ידי שלום מבחוץ יכלו לרכז את כוחותיהם לעניינים הפנימיים . הראקליוס השיג בלי שום קושי מאת של...  אל הספר
מוסד ביאליק