המיפנה במדיניות הפרסים ; גירוש היהודים מירושלים

על המיפנה במדיניות הפרסים בארץ ישראל מספרים כמה סופרים נוצריים , וביניהם סבאום הארמני , מחבר 'דברי הימים' הסורי , אבו ל פראג' ( בר ע 3 ךיאוס ) ומיכאל הסורי . 24 כולם מספרים כי מלך פרס החליט לבנות את ירושלים מחדש כעיר נוצרית , להקים את כנסיותיה ולגרש את היהודים מתוכה . הם מחולקים ביניהם רק בנוגע לסיבות המיפנה ו רובם מייחסים אותו פשוט להתערבות אלוהית . מחבר 'דברי הימים' הסורי מספר , כי היהודים הבטיחו למפקד הפרסי אוצרות , שהיו לדבריהם טמונים מתחת לכנמיית הקבר — ולא קיימו את הבטחתם ; ואחדים מייחסים את הדבר להשפעתה של מלכת פרס הנוצרית או רופא חצר נוצרי וכו . ' ייתכן כי על החלטת המלך כוסרו המזדקן השפיעו באמת כמה גורמים צדדיים , וביניהם גם תאוות בצע שלא באה על סיפוקה , השפעת הנוצרים שבין בני ביתו ובחצרו וכו . ' אולם ביסודו של דבר היתד , למיפנה במדיניות הפרסית סיבה אחרת : גורלם של היהודים היה כגורלם הרגיל של כל המהפכנים מטבעם אחרי הצלחת המהפכה . בשעת המאבק קיבלו הפרסים את תמיכת היהודים , מפני שהיתה דרושה להם עזרתם של כל המתנגדים לשלטון הביזאנטי ! אולם אחרי הניצחון ביקשו הפרסים למשול בשקט בארץ...  אל הספר
מוסד ביאליק