השלטון היהודי בירושלים

בעיר הוקם שלטון יהודי . על צורתו ועל מעשיו אין כמעט שום ידיעות , פרט למה שנמסר מפי אויביו . ברור כי בעיני היהודים היה זה שלטון חוקי , בעל זכויות ממלכתיות , ודאגתו הראשונה היתה —סדר בעיר . בארץ שררה אז אנדרולומוסיה גמורה . קבוצות ערבים ויהודים פשטו בכל המקומות וחיפשו אחרי נזירים , שהיו שנואים ביותר בעיני הלא נוצרים . הסופרים הנוצרים , ואפילו סופרי הזמן החדש , מרבים לדבר על האכזריות , שנהגו היהודים בירושלים כלפי הנוצרים . אולם תלונות אלה נובעות ממקור אחד : מתוך הנחה שהיהודים הם אנשים פחותי דרגה מן הנוצרים , ומה שמותר לאלה אסור לאלה . אם נבדוק את מעשי היהודים בירושלים בשעת הכיבוש הפרסי מבחינה אובייקטיבית , יסתבר מיד שכוונתם היתה להקים את שלטונם בארץ באותן הדרכים ולפי אותם הכללים , שלפיהם נהגו גם הרשויות הביזאנ טיות , ושאיפתם היתה חוקית לא פחות מזו של אויביהם , אם נקבל את ההנחה על חוקיותה של הרשות החדשה . ההיסטוריונים בני זמננו , הפוסלים בצדק כל מעשי אכזריות , מסיחים את דעתם מהלך הרוח ששרר במאה השביעית לסה"נ > אין להרשיע אדם על שאין בכוחו להתרומם מעל לרמת המוסר המקובלת בזמנו . על ההתלהבו...  אל הספר
מוסד ביאליק