כיבוש הארץ בימי הפרסים להשתתפות היהודים

הפלישה הפרסית לארץ ישראל , לכידת ירושלים ושבי 'הצלב הנותן חיים , ' עשו רושם כביר בכל העולם הנוצרי , ורבות הידיעות על המאורע הזה אצל ההיסטוריונים . אולם ברוב המקומות נזכרת רק העובדה של כיבוש העיר על ידי הפרסים , מעשי היהודים בשעת הכיבוש וחורבן הכנסיות . פרטים אפשר למצוא רק בספרו של ההיסטוריון הארמני סבאוס ; 8 בספרו של הנזיר אםטר טגיוס ממר םבא , שהיה עד ראיה לחורבן העיר ; ובשני שירים של סופרוניום שכיהן אחר כך כאפאטריארך של ירושלים בימי הכיבוש הערבי . 11 כמה מקורות אחרים מוסיפים פרטים על תאריך המעשה או על דרך הפרסים בפלישתם . 12 על השתלשלות המאורעות עד למצור על ירושלים מוסר םבאוס פרטים מאלפים ביותר : 'כשהתקרבו הפרסים אל הארץ' —הוא מספר — 'התקוממו שרידי האומה העברית נגד הנוצרים ופשעו מתוך קנאה לאומית פשעים גדולים ועשו רעות נגד עדת הנוצרים , והם הלכו והצטרפו אל הפרסים ועשו אתם יד ביד . ' מתוך תיאור זה אנו למדים , כי היהודים קמו קודם שהגיע הצבא הפרסי לארץ , וכי בשעה שבאו הפרסים כבר היה קיים מצב של מרד גלוי » הגורם להתקוממות היתה ההתלהבות הלאומית , היינו , גורם מדיני מובהק ! כשהגיע צבא פרס ...  אל הספר
מוסד ביאליק