הפלישה הפרסית והיהודים

אם זה היה יחסם של הנוצרים , על אחת כמה וכמה יחסם של היהודים . ברור הדבר , שהם חיכו בכליון עיניים לבוא הפרסים , כדי שיוכלו להתקומם נגד השלטון . איבתם של היהודים בכל חבלי הספר גרמה כבר הרבה פעמים תקלות שונות למפקדים הביזאנטיים ; היהודים ישבו בפנים עמדותיהם והיה בכוחם לגרום נזק רב לשלטון . כבר בימי מלחמות אנאסטאסיוס ויוסטיניאנוס ניסו היהודים בכמה מקרים למסור ערים נצורות בסוריה לידי הפרסים ; בשנת 503 קשרו יהודי העיר קונסטאנטיה קשר במטרה למסור את עירם לפרסים 1 , בימי יוסטיניאנוס הראשון ביקרה משלחת של שומרונים , מיד אחרי המרד הגדול , אצל המלך הפרסי כוסרו הראשון ( סבו של כוסרו השני , כובש ירושלים , ( וניסתה להשפיע עליו שלא יעשה שלום עם הביזאנטים . הם הבטיחו למלך פרס את עזרתם הם וגם את תמיכת היהודים . במקורותינו נזכרים עוד הרבה מקרים אחרים מסוג זה . הקשרים בין היהודים שבתחומי שלטונה של רומא הנוצרית ובין הפרסים הוקלו על ידי כך שבצבא הפרסי שירת מספר ניכר של יהודים ! לפני אחד הקרבות בין הביזאנטים והפרסים ( בימי יוסטיניאנוס ) ביקש המצביא הפרסי שביתת נשק ביום החג , למען הנוצרים והיהודים הרבים ששירת...  אל הספר
מוסד ביאליק