חידוש התחיקה נגד היהודים בימי יוסטיניאנוס

היהודים נמנעו , כאמור , מלהשתתף במרידות הראשונות של השומרונים . אולם לא מרוב אהדה למלכות , הקיסרים המתונים כביכול , שביקשו פשרה עם המונופיסיטים , שנאו את היהודים תכלית שנאה . כשמסרו לזינון קיסר , כי בשעת המהומות באנטיוכיה שרפו את גוויות היהודים , אמר : 'חבל ששרפו רק את המתים , היה צריך לשרוף גם את החיים' . אנאסטאסיום וחבריו המונופיסיטים השתמשו בשם 'יהודי' כשם גנאי למתנגדיהם שחייבו את החלטות חאלקדוף , 2 ובדרך כלל ייחסו המונופיםיטים לאויביהם הנסטוריאנים את דעות היהודים על אלהותו של ישו . הק 1 נקילי 1 ן באפ . 0 ס , למשל , כתב אל נםטוריוס בזו הלשון : 'האספה הקדושה אל נסטוריוס היהודי החדש . 22 ' בימי מארקיאנוס הפיצו המונופיסיטים כעין מכתב מן היהודים אל הקיסר , לאמור : 'הקיסר מארקיאנוס הרחמן —עם העברים . זמן רב חשבו כאילו אבותינו הצליבו אל ולא בן אדם . אחרי שהקונקיליון התאסף בחאלקדון והוכיח , כי הם הצליבו בן אדם ולא אל , הננו מתחננים לפניך שיסלחו לנו משגה זה ושיחזירו לנו את בתי הכנסת שלנו' . יתר על כן , 'יעקוב המשומד' מספר , בי בהיותו עוד יהודי פרע פרעות בנוצרים האורתודוכסים באמתלה של ריב ...  אל הספר
מוסד ביאליק