היהודים ומרידות השומרונים

בזמן 'שביתת הנשק' קיימו היהודים את השקט בארץ ביתר קלות , למראה גורלם המר של השומרונים . למן ימי שיבת ציון היו השומרונים פוסחים על שתי הסעיפים , כבני הדת הישראלית וכלא יהודים , ועכשיו נוכחו לדעת , כי שניות זו היתה בעוכריהם . ייתכן שהם קיוו פעם ליהנות מן היתרונות שבגורל היהודים ומן הטובות שבגורל הגויים גם יחד . אבל למעשה נטלו רק את הרעות שבשני המחנות : היהודים ראו בהם זרים , והשלטונות סירבו לכלול אותם בדין ההקלות שהעניקו ליהודים ; כבר במאה השלישית נאסרה על השומרונים ברית המילה , מפני שנחשבו כנתונים למרותו של החוק הכללי , ולא הוצאו מן הכלל כמו היהודים . 13 בימי דיוקלטיאנוס הוכרחו השומרונים לנסוך נסך יהד עפ כל העמים ( פרט ליהודים , ( ואחר כך הם נדחו על ידי החכמים היהודים בשאט נפש , כעובדי אלילים . 14 בימי מרד גאלוס עוד היתה קיימת השנאה ההדדית בין השומרונים והיהודים , ולא נחלשה אלא בשעה ששתי האומות סבלו כאחת ממדיניותם של הקיסרים הנוצרים . אולם לשיתוף פעולה מלא לא הגיעו גם עתה . מזלם של השומרונים איתרע משום שלא היו יודעים לכוון את השעה ההיסטורית הכשרה ולא הבינו את סדר הזמנים , אימתי לפעול וא...  אל הספר
מוסד ביאליק