השפעת הפירוד על גורל היהודים בארץ

לתסיסה מדינית דתית זו היתה השפעה רבה על המצב המדיני בארץ : הפירוד בין המונופיסיטים ומתנגדיהם פיצל את הרוב הנוצרי , שנוצר בארץ במאה החמישית ; הקיסרים המתונים שאפו לשלום בית , ולא חפצו ליצור בעצמם חיכוכים על ידי מדיניות של דיכוי ורדיפות דתיות t אנשי הכנסייה היו עסוקים בריב הפנימי ומחולקים ביניהם לבין עצמם ! הנזירים , שהיו קודם יוזמי הרדיפות , רוסנו על ידי ו ; ו 1 לטה שנתקבלה בחאלקדון — החלטה , שהעמידה אותם תחת פיקוחם החמור של האפיסקופים — וגם הם הפנו את מרצם אל מתנגדיהם הנוצרים וקראו למהומות נגד השלטון , ולא נגד היהודים . בזכות המצב המדיני הזה נהנו היהודים בארץ מנופש זמני בתקופה האחרונה שלפני תום השלטון הביזאנטי . תקופה זו ארכה משנת 451 עד לעלייתו של יוםטיני אנוס ( 527 ) שבעים ושש שנים . מעניין להשוות את התקופה הזאת לתקופת ההשלמה והפיוס שבמאה השנייה . כמו במאה השנייה היתה גם תקופה זאת ביסודה זמן של פשרה בין השלטון והיהודים על ידי ויתורים למעשה , אך להלכה שמר כל צד על עמדתו הקודמת . אולם במאה השנייה מצאה מדיניות ההשלמה והפיוס את ביטויה גם בצעדים חיוביים , ועכשיו שני הצדדים נמנעו רק מפעול...  אל הספר
מוסד ביאליק