פרק תשיעי הפירוד במחנה הנוצרי. שני דורות של השלמה וחיזוק. חידוש הנגישות

התקופה שבין פירסום הנובלה השלישית של תיאודוםיוס השני וראשית ימי יורשו מארקיאנוס ( 451—438 ) מציינת את נקודת השפל של יהדות ארץ ישראל . זו היא תקופה אפילה של לחץ מבחוץ וחוסר תקווה מבית . רק עם פילוג הנוצרים , אחרי שנת , 451 חל שינוי לטובה במצבו של היישוב .  אל הספר
מוסד ביאליק