ציור ז: סמלי הכבוד של הפריםקטוס מתוך 'רשימת המשרות הנכבדות' ‭0: ;(Notitia dignitatum)‬ הנשיא כ'פריפקסוס של כבוד' בוזדאי רשאי היה להשתמש בהם. פירוש הסמלים; למעלה, מימין —ח־ עס וקלמר מעוטרים (סמל זכות השיפוט‭;(‬ משמאל — שולחן ועליו ספר עם תמונת הקיסר (כתב־מינוי ל'חבר, ‭,comes‬ בעל דרגה א‭;('‬ וארבעה נרות (סמל להוצאת פסקי־דין שאינם נתונים לערעור‭.(‬ למטה — מרכבה (ועליה כיסא‭,(‬ רתומה לארבעה סוסים (סמל לזכות הנסיעה במרכבה בערי־הבירד" האסורה על כל שאר התושבים ומותרת רק לפרחי־ ‭.(mrpon‬