ביטול הנשיאות

מנהיגי הנצרות , ששאפו לדכא את היהדות , היתה להם הנשיאות 'לשבים בעיניהם ולצנינים בצידם' , הם ראו בה את המוסד המקשר והמרכז את העדות המפוזרות בכל התפוצות , אבן היםוד לבניין היהדות , החרב אך למחצה כל זמן שהיא קיימת , ומשתינטל—עתיד בניין זה להתערער לגמרי . הם קיוו שהקהילות המבודדות לא תוכלנה להחזיק מעמד מול הכנסייה המאוחדת . שאיפה זו היתה מכוונת אך ורק לתועלת הדת , מבלי להתחשב בכל שאר הגורמים . אופייני הוא לרוח התקופה , שמנהיגי הנצרות הצליחו לכפות על השלטון האזרחי את ביטול הנשיאות . במשך שלוש מאות שנה כמעט שימשה הנשיאות רסן לקנאים ולקיצונים בארץ ישראל , מתוך מדיניות זהירה ומתונה הצליחה לשמור על היישוב , על שלום הארץ ועל יחסים תקינים פחות או יותר עם השלטונות . המשבר הכלכלי הגדול במאה השלישית , מרד גאלוס , ואפילו ההתעוררות בימי יוליאנוס , לא עירערו את עמדתה זו של הנשיאות , והנה בא השלטון הרומאי ודחה בעצמו את התועלת המדינית שלו מפני השאיפה הדתית . המדיניות הזהירה של הנשיאות בימי יוליאנוס גרמה לכך , שכוחה והשפעתה לא נפגמו אחרי כשלונו ובימי 'שביתת הנשק' שבאו אחרי מותו . מתוך מכתבי הנואם והסופר ה...  אל הספר
מוסד ביאליק