חלקם של היהודים בעלייה הכלכלית

גם היהודים נהנו מאותה התפתחות חומרית . הם היו בעלי המסורת היחידים ביחס לכל המקומות והאנשים הנזכרים במקרא , שנעשה כבר בימים ההם נחלת ההמונים הנוצריים , יחד עם האוונגליון . ההתעניינות בזיהוי ה'מקומות הקדושים' שבמקרא לא היתה פחותה מן ההתעניינות במקומות הנזכרים באוונגליון . אבל מספר המקומות שבאוונגליון אינו עולה על כמה עשרות , ואילו המקומות שבמקרא מגיעים לשש מאות ויותר . לפעולת מורי הדרד היהודים היה אפוא כר נרחב . היירונימוס מזכיר בפירוש , כי את מקום מוצאו של נחום האלקושי הראה לו מורה דרך יהודי . גם השומרונים היו מלווים את עולי הרגל בדרכם . " בתקופה שבין חתימת התלמוד הירושלמי ובין 'מדרשי גאולה' הראשונים מצטמצמות הידיעות ממקור ראשון על מצב היהדות הארצישראלית והלו הרוח שבה , ואנו אנוסים לשאוב את ידיעותינו מתוך כתבי הסופרים הנוצרים , אויבי היהדות . בשעת השימוש במקורות אלה יש להביא בחשבון את מגמתם הכללית ואת חוסר ידיעתם בענייני עם הזר לרוחם . חוםר ידיעה זה נבע בחלקו מהקושי הרגיל להבין לרוח אומה השונה משאר האומות , ובחלקו מסירובה של היהדות לגלות את מגמותיה האמיתיות בפני זרים . אף על פי כן מתקב...  אל הספר
מוסד ביאליק