הנוצרים נעשים רוב בארץ־ישראל

גם בארץ ישראל חל שינוי חשוב בתקופה שבין מותו של יוליאנוס והקונקיליון החאללןדיני . הארץ הפכה בזמן הזה לארץ נוצרית ברובה . כבר צוין לעיל מה מזעטים היו הנוצרים בארץ אפילו ערב עלייתו של קונסטאנטינוס . כל מאמציהם של הקיסרים הנוצרים הראשונים לא הביאו שינוי יסודי במצב זה . על כך מעידה תגובת ההמונים ההילינים בערי הארץ בימי שלטונו הקצרים של יוליאנוס . ממספר היישובים בארץ שידוע לנו על מציאות נוצרים בהם ( מבלי להיכנס בבירור כמה היה מספר הנוצרים ) אפשר להסיק שבימי השליחים נוסדו 9 עדות , במאה השנייה נוסדה רק עדה אחת , במאה השלישית , 8 ואפילו במאה הרביעית לא יותר מ . 18 רק במאה החמישית עלה מספר העדות בבת אחת ל . 58 רושם כזה מתקבל גם מהשוואת רשימת המקומות של אבסביוס ב'א 1 נ 1 מאסטיקוך שלו עם העיבוד הלאטיני של אותו ספר שעשה היירונימוס . אבםביום כתב בראשית המאה הרביעית , והיירונימוס בראשית המאה החמישית ! האחד מזכיר רק שלושה כפרים נוצרים ; אולם השני מוסיף לתיאור רשימה שלימה של בנייני כנסיות במקומות קדושים שונים . ברור שבינתיים נעשה מאמץ רב לנצר את הארץ , על אף כל הקשיים . הנזיר הקנאי בר צומא מזכיר , ש...  אל הספר
מוסד ביאליק