תקופת המעבר

עם הידיעה על מותו של יוליאנוס התחילה בדרום הארץ תגובה מצד הנוצרים , ולתגובה זו יש לייחס את השמדת היישובים היהודיים בדרום : אמנם , הם ניזוקו קשה באותה רעידת אדמה ( באייר —מאי , ( 363 שגרמה גם להפסקת בניין בית המקדש ! בספר דברי הימים הסורי משנת 724 מסופר : 'בימים ההם רגז ה' על ערי ... היהודים בדרום . ויצאה חימה מאת ה' והתחילה להחריב ערים ... על יושביהן ... בחודש אייר בשנת שש מאות שבעים וארבע . ' ( 363 = ) אך לפי עדותו של הסופר הזה התחיל המעשה ברעידת אדמה , אולם ברור שלא נסתיים בזה ! רעידת אדמה לכשעצמה אינה מחריבה יישובים חורבן לתמיד . יישובי היהודים בדרום הצליחו להינצל בשעת חורבן יהודה בימי בר כוכבא ולהחזיק מעמד עד אמצע המאה הרביעית , ועתה נעלמו מתולדות היישוב ; יש לשער אפוא שלא כוח עליון בלבד , אלא גם יד יריביהם הנוצרים מנעה את תקומתם אחרי הרעש . על חורבן הדרום מעידים גם מקורותינו . ר' פינחס בן חמא מספר ( ירושלמי עירובין ה , ' א — ' כ"ב ע"ג : ( 'מעשה בתלמיד ותיק , שלמד עיבורו בשלוש שנים ומחצה לפני רבו ובא ועיבר את הגליל , ולא הספיק לעבר את הדרום עד שנטרפה השעה . ' ר' חייא רבא דרש ( ברא...  אל הספר
מוסד ביאליק