ציור ו: הר־הבית בימי יוליאנוס ‭—1‬מקום פסל ארריינוס) ‭—2‬ה"סלע הנקוב‭—3 ;"‬הבניין התתקרקעי, שבו סרגה השריפה