התחלת בניין בית־המקדש והפסקתו. מות יוליאנוס

ההכנות דרשו ומן רב . אפילו אם נניח שהחלטת הקיסר נתפרסמה בזמן שהותו באנטיוכיה , עוד בסתיו , 362 קשה להניח שניגשו לבניין לפני האביב , אם ניתן את דעתנו על תנאי האקלים , ועל תנאי התחבורה בימי קדם . זמן רב עבר בוודאי עד שנאספו המוני היהודים מתפוצות הגולה , ועד שהוכנו כל החמרים הרבים . לדברי הסופרים הנוצרים , כבר היה הכול מוכן בשעה שהתחילו לגלות את היסודות ולהרסם . 31 כן היה צורך במכשירים מיוחדים : הבונים התקינו להם כלים מכסף- ; דבר זה לא היה בשום פנים סימן לרוח הנדיבות או הבזבזנות היהודית בשעת הבניין , אלא תוצאה מאיסור מפורש להניף ברזל על האבנים בהקמת המזבח ( דברים כז , ה ; מלכים א וו ז . ( יחסם האדיש של הנשיא והחכמים הכזיב במידת מה את יוליאנוס . הוא היה רגיל לפנות לציבור בשעה שנתקל בקשיים בשלטון : כך נהג בשעת היאבקותו עם קונסטאנטיוס , וכך עשה גם עכשיו ; וזה פשר מכתבו השלישי אל 'קהל היהודים' . המכתב נשתמר בשלימותו , אך מחלוקת רבה היתר , בין החוקרים אם אמיתי הוא או מזויף . ברור שבמאה החמישית כבר הכירו אותו , שכן ההיסטוריון הנוצרי סתומנוס מצטט מתוכו . " אחרי מחקריהם של האק ויוחנן לוי" נראה בר...  אל הספר
מוסד ביאליק