הכרזת יוליאנוס והתגובות עליה

הכרזתו זו של יוליאנוס , שקראו לו בצדק 'חלוץ הציונות , ' עוררה התלהבות עצומה בכל הגולה . על כך מעידים כל הסופרים שכתבו במקומות שונים בחוץ לארץ , גם אלה מדורו של יוליאנוס וגם אלה שלאחריו . אפרים הסורי 18 תושב ' נציבין , אומר : 'את היהודים אחזה התלהבות שגעונית , הם תקעו בשופר וצהלו ; ' גריגוריום , באסיה הקטנה , כותב , שהיהודים עמדו הכן לדרך מתוך ערות רבה ! 19 רופינוס , שחי באיטליה , מעיד שבקרב היהודים שררה הרגשה כי אכן באו ימי המשיח s 'היהודים הגיעו למצב חוצפה כזאת , עד שלאחדים מהם נדמה כי שבו ימי הנבואה ; הם החלו להעליב את אנשינו ( כלומר , הנוצרים , ( כאילו חזרו ימי מלכותם' . הוא מדבר גם על קיבוץ גלויות ועלייה לירושלים . סופרים אחרים כותבים על אוסף סכומים גדולים בכסף ובתכשיטים , נדבות הנשים היהודיות האצילות בכל העולםי . הכרוז השני של יוליאנוס היה מופנה אל הנשיא , הילל ( השני . ( אנו יכולים לשער מה היה תוכנו מתוך השוואת שני המכתבים ששלח בשעתו קונסטאנטי נוס קיסר , האחד אל מאקאריוס , האפיסקופוס של איליה קאפיטולינה , בדבר בניין כנסיית קבר ישו , והשני אל אבסביוס , האפיסקופום של קיסריה , בדב...  אל הספר
מוסד ביאליק