יחסו של יוליאנוס ליהדות להלכה ולמעשה

ביחסים אל היהדות עלינו להבדיל בין יוליאנוס הפילוסוף ובין יוליאנוס המושל . בכתביו העיוניים מתבלטת העובדה , כי עד לעלייתו על כיסא הקיסר הכיר את היהדות רק מתוך תרגום השבעים , שלמד אותו בנערותו , שעה שהתחנך כנוצרי למראית עין . לעומת זאת בפעולותיו המעשיות ניכרות ידיעותיו בענייני היהדות של זמנו , שלמד להכירה רק בשעת נסיעתו כקיסר למזרח בשנת . 362 ביחסו של יוליאנוס אל היהדות אנו רואים את ההיפר הגמור מעמדתה של הנצרות כלפיה . להלכה התייחסה הכנסייה בחיוב אל היהודים שבעבר , שמהם ירשה את המקרא — הנשק החשוב בהטפתה בין הגויים וגם ראיה לשלשלת היוחסין לנצרות ; אך למעשה , במדיניות היומיומית , עמדה הכנסייה במאבק מר עם היהדות , ומנהיגיה דרשו מן השלטון להגביל את שוויונם האזרחי של היהודים . ואילו בעמדתו של יוליאנוס אנו רואים את ההיפך מזה : כהוגה דעות ותעמלן אנטי נוצרי הוא מתייחם בשלילה אל עברו של ישראל כמקור הנצרות ! הוא פוסל את היהודים כעם נבחר , וממעט את דמותם בעבר , כעם הנכנע לאחרים . אולם במדיניותו הדתית , ובהגשמה המעשית של מדיניות זו , הוא מחייב את היהדות של זמנו ומשתדל לחזקה ולמשוך אותה לצדו . מן הצד...  אל הספר
מוסד ביאליק