המרד בימי גאלוס

המצב עם פרוץ המרד נגד גאלוס היה דומה הרבה לזה שמלפני התקוממות הקנאים בשנת . 67 ננסה לסקור את הגורמים , שנראו פועלים לטובת המורדים ; ושלושה הם : התקוממות במערב , שהטרידה את קונסטאנטיוס ! חולשתו וקלקלתו של גאלוס , סיכויים להתערבות הפרסים . ביום 18 ביאנואר 350 התקומם באוגוסטודונום שבגאליה שר צבא מאגננטיוס נגד קונסטאנס , אחי קונסטאנטיוס , וביום 1 במארס 350 התקומם כמורסה שבאיליריה שר הצבא וטיאניי ; שניהם הוכרזו לקיסרים . זמן מה אחר כך נהרג קונסטאנס . אחרי תקופה של משא ומתן ממושך פתח קונסטאנטיוס ביוני 351 במסע נגד מאגננטיוס' ובראשית הקרבות נחל מפלה ליד העיר אטראנס . דבר זה נודע בוודאי בראשית הסתיו בארצות המזרח . גאלוס נכשל בינתיים לחלוטין כשליט : תוך זמן קצר עורר את איבת פקידי הקיסר גם בסוריה , וגם בחצר קונסטאנטיוס . אורסיקינוס נשלח למזרח כמפקד ן וזה היה הצעד הראשון לסילוקו של גאלוס מתפקידיו . רק צבא המשמר שלו נשאר תחת פיקודו הישיר . משנת 336 התחיל מלך הפרסים שבור השני להילחם ברומאים . שאיפתו היתר , בראש וראשונה לכבוש בחזרה את ארם נהרים הצפונית , שנשללה מפרס על ידי גאלריום בשנת . 297 בשנת 35...  אל הספר
מוסד ביאליק