חוקים חדשים נגד היהודים

קונסטאנטינוס היה הוא עצמו אויב היהדות , אולם בחוקותיו לא עבר את התחום המקובל בתחיקה הרומאית הקודמת : הוא אך החמיר את החוקים והוציא אותם מתחום ההלכה לגדר המעשה . לא כן קונםטאנטיום בנו . ביום 13 באבגוסט 339 פירסמו הוא ואחיו חוק , שבו נעשה הצעד הראשון להגשמת התכנית שהובעה לראשונה בהחלטותיה של אספת אלווירה , שכוונתה העיקרית היתה להקים חיץ בין היהודים לבין הנוצרים ולצמצם את היהדות בתחומה הקיים . מן החוק הנזכר נשארו שלושה סעיפים , שכל אחד מהם מהווה חלק מקובץ החוקים התיאודוסיאני . 23 החוק החדש קבע : ( א ) איסור נישואים בין יהודים ונוצרים ! ( ב ) הגנה מוגברת על המשומדים 1 ( ג ) איסור על היהודים להחזיק עבדים נוצרים ולא יהודים בכלל . סעיף אחד אסר על היהודים בעונש מוות לשאת ולגייר נשים נוצריות . מצד המחוקק הרומאי היה בזה לכאורה רק צעד נוסף בהגבלת הגיור : עד עתה אסרו , בהתאם לחוק הרומאי , את המילה , ועתה הרחיבו את האיסור גם על גיור נשים . אולם באמת באה תקנה זו של איסור נישואי תערובת לפגוע בחופש היהודים . אף על פי כן לא עוררה בוודאי התנגדות רבה , שהרי היהודים עצמם לא התייחסו באהדה יתירה לנישואי תע...  אל הספר
מוסד ביאליק