השקפות אוריגנס ואבסביוס על היהודים והיהדות

אוריגנס ישב שנים רבות בקיסרי . הוא למד עברית והפיק תועלת רבה מתורתם של חכמי ישראל ( עם מוריו נמנה גם הלל , אחיו של יהודה נשיאה השני ) . 21 אוריגנס הפנה את הטפתו בעיקר אל הגויים : בוויכוח אתם העלה את היהדות למרומי שחק , אך כמובן רק את זו שלפני הופעתו של ישו . הוא תיאר את היהודים הקדמונים כעם של פילוסופים , המלאים חכמה אלוהית , רק סירובם לקבל את ישו ואת תורתו היה בעוכריהם והורידם מגדולתם כעם שבחר בו אלוהים . עלינו להזכיר כי הגנתו על היהודים הובאה בספר ויכוח עם ההיליני 31 no זו היא עמדתם הדו פרצופית הטיפוסית של התעמלנים הנוצרים : הם היו מעלים על נס את היהודים מימי קדם , כשהיו פונים אל הגויים ; אך בו בזמן היו משפילים עד עפר את היהודים בני זמנם בספרי ויכוח עם היהודים עצמם . אוריגנס מקורי יותר בשעה שהוא דן ביחסה של הנצרות אל המדינה הרומאית : בשטח זד , הוא אביה הרוחני של תקופת ימי הביניים . בימיו נמשכו עוד הרדיפות הקשות על הנוצרים מצד המדינה הרומאית ? , אולם בו בזמן מספר הנוצרים הלך וגדל , והתעוררה בלבם התקווה להשתלטות גמורה על האימפריום . ואוריגנס היה הראשון שכיוון את ההתפתחות במגמה הזאת : ה...  אל הספר
מוסד ביאליק