הנצרות ויחסה אל היהדות עד סוף המאה השנייה

עכשיו נשקיף על הצד האחר של הבעיה , היינו , על הנוצרים בחוץ לארץ ועל ההתפתחות ביחסם אל היהודים והיהדות . עניין זה חשוב לאין ערוך יותר מיחסם של היהודים אל הנצרות : היהדות לא קבעה את צורת חייהם של הנוצרים ; לעומת זאת השפיעה עמדתם של מנהיגי הכנסייה במאות השנייה והשלישית השפעה עצומה על מחוקקי האימפריום במאות הרביעית והחמישית ואילך , ובזה גם על חיי היהודים שבתוך האימפריום . תיאור יחסם של הנוצרים אל היהודים והיהדות הוא תפקיד קשה הרבה יותר מתיאור יחסה של היהדות אל הנצרות . יחסה של היהדות אל הנצרות נקבע בשטח מצומצם של הארץ , והמקורות מקובצים במקומות מועטים בלבד . לעומת זאת נקבע יחס הנוצרים אל היהודים בשטח האימפריום כולו ומצא את ביטויו באלפי כתבים של אבות הכנסייה ובספרי העדויות על משפטם ומותם של קדושי הנצרות . במאות הראשונות לא היה לכנסייה מוסד מרכזי שיקבע את חוקותיה , ורק בסוף התקופה נשתמרו אי אלו החלטות של הק 1 נ קיליות ( אסיפות האפיסקופים , ( שבהן נקבעו כמה כללים מחייבים ביחס ליהודים . יחסה של הנצרות אל היהדות בשלוש המאות הראשונות לספירתם עבר שלבים שונים , אך נקבע על ידי עובדה יסודית אחת : ה...  אל הספר
מוסד ביאליק