הבעיה היהודית־הנוצרית וחשיבותה

בתולדות האנושות חלות תמורות מתמידות בהתעניינותם של בני האדם : יש ומרכז ההתעניינות של בני הדור עובר מענייני המדינה לענייני הכלכלה , ומענייני כלכלה — לענייני דת , וחוזר חלילה . אמנם , הגורמים המציאותיים , הקובעים את התפתחות החברה האנושית , פועלים בינתיים כדרכם , במשותף , אך בהכרתם של בני הדור נתפס לרוב רק אחד מן הגורמים כגורם מרכזי . בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל עבר מרכז ההתעניינות מענייני המדינה' במאה השנייה , לענייני הכלכלה במאה השלישית ; ובראשית המאה הרביעית חל שינוי חדש בהלך הרוחות של הדור ! את מרכז הבימה תפסו , ענייני הדת . תמורות כאלה במרכז ההתעניינות מציינות את נקודות המיפנה של ההים טוריה . עם התעוררות הבעיה הדתית ברבע הראשון של המאה הרביעית , מתחילה תקופת ימי הביניים : התפיסה הדתית משתלטת על החברה , ורוח זו היא השליטה בעולם במשך מאות בשנים . יחד עם מיפנה זה , וכתוצאה ממנו , משתנה גם מעמדו המדיני של ישראל בארצו תכלית שינוי . השינוי הזה לא בא ביום שבו השתלט קיסר נוצרי על ארץ ישראל ; אין ההיסטוריה יוצרת יש מאין . למיפנה זה קדמה התפתחות של שלוש מאות שנה ! במשך תקופה זו נולדה הדת...  אל הספר
מוסד ביאליק