ירידת ערכה של יהדות ארץ־ישראל

המשבר המדיני הכלכלי בארץ ישראל זיעזע לא את עמדת הנשיאות בלבד , ותוצאותיו לא הצטמצמו רק בשינוי יחסי הכוחות והחוקה הפנימיים של היישוב הארצישראלי ' החלשת היהדות בארץ גרמה ממילא לשינוי עמדתו של היישוב בתוך המסגרת הכללית של היהדות . שינוי זה הורגש בעיקר ביחס לאותו חלק של העדה הישראלית שלא נפגע מהמשבר , ששרר בתחום השלטון הרומאי , כלומר , ביחס ליהדות בבל . הירידה הכלכלית בארץ ישראל השפיעה בדרך הטבע על ירידת רמת הלימודים ההלכתיים , שבהם היתה מרוכזת ההתעניינות הרוחנית של הדור . בפסיקתא דרב כהנא ( ק"א ע"ב , הוצ' בובר ) מספר ר' יצחק על המצב בגילוי לב : 'בראשונה שהיתה הפרוטה מצריה , היה אדם מתאווה לשמוע דבר משנה ודבר תלמוד ; ועכשיו שאין הפרוטה מצוייה , וביותר שאנו חולים מן המלכות , אדם מחאות לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה ; ' כי בסוג ספרותי זה , הקל להבנה ושווה לכל נפש , מצאו עתה בני הדור את נחמתם . ר' אבא בר ממל , בן לדור האמוראים השלישי , קובל שבימיו לא ידעו אפילו הרבנים לבאר את משנתם . אחרי היציאה לחוץ לארץ ( בעיקר לסוריה , ( לצרכי פרנסה , באר . היציאה לבבל , לצרכי הלימוד ! עוד בימי ר' יוחנן נתרבו ה...  אל הספר
מוסד ביאליק