המחלוקת בין הנשיא והחכמים

ירידת כבוד השלטון באימפריום כולו הביאה עמה במשך הזמן גם ירידת כבודה של המרות היהודית , ובעיקר כבוד הנשיאות ! והנשיא , שייצג את המרות העליונה הזאת , היה גם המטרה הראשונה להתמרמרותו של העם . כפי המבואר , נתגלע המשבר בעולם בשלושה שלבים : השלב הראשון היה מדיני וחל על האימפריום בלבד ; השלב השני היה כלכלי ופגע גם ביישוב היהודי בארץ ; בשלב השלישי כבר ניכרות ביישוב התוצאות המדיניות של המשבר הכלכלי . כיוון שהגורם הישיר ביחס ליישוב היה המשבר הכלכלי , יצא שהמשבר המדיני הפנימי נגרם לראשונה על ידי סיבות כספיות . בימי ר' יהודה נשיאה גבר לחץ השלטונות עד כדי כך' שבית הנשיא היה אנוס להגדיל את הכנסותיו בכל תנאי . במדרש בראשית רבה ( ע"ח , י"א ) מסופר שאמר הנשיא לריש לקיש : 'התפלל עלי , כי המלכות הזאת היא רעה מאד . ' אמר לו ריש לקיש : 'לא תקח משום אדם כלום , ואין אתה צריך ליתן כלום למלכות . ' אולם עצה יפה זו לא היתד . יפה למעשה . ברור שבית הנשיא סבל גם מהאינ פלאציה , גם ממועקת המסים וגם מירידת ההכנסות . לא ברור עדיין באיזו מידה הוטלה האחריות לגביית מסיהם של היהודים על הנשיאות % אך מתוף מקורותינו נודע לנו...  אל הספר
מוסד ביאליק