פרק רביעי התוצאות המדיניות של המשבר

לא הכל סוברים שיש להסביר את תולדות האנושות בגורמים הכלכליים בלבד ! אך יש להודות' שבתקופות מסוימות הגורם הכלכלי הוא המניע העיקרי במדיניות ; והמאה השלישית היא אחת מן התקופות הללו . ראשיתו של המשבר נבעה אמנם מתנאים מדיניים , אולם התוצאות נראו בראש וראשונה בשטח החיים הכלכליים ; ואילו המשבר הכלכלי הדריך אחר כך את ההתפתחות המדינית בעתיד . פעולת הכוחות האלה השפיעה השפעה מכרעת על גורל היישוב העברי בארץ , ולכן הוקדש לו תיאור מפורט בפרק הקודם ; אך לא פחות חשובות היו התוצאות המדיניות שנבעו מהחמרת התנאים הציבוריים החמריים' שבהם היתה נתונה יהדות ארץ ישראל . התוצאות המדיניות של תקופת האנארכיה באימפריום לא כולן היו שליליות בלבד . מחמת מיעוט כוחם וחוסר ביטחון ביציבות שלטונם היו הקיסרים אנוסים לחפש דרכים כדי לרכוש את לב נתיניהם' ולפיכך היו מרבים ויתורים והקלות . במדרש מתואר איך 'מלך שנכנס למדינה אמר להם 1 אמלוך עליהם . אמרו לול כלום עשית לנו טובה שתמלוך עלינו ? מה עשה ? בנה להם את החומה' הכניס להם את המים' עשה להם מלחמות . אמר להם : אמלוך עליהם . אמרו לוו הן והן' ( מכילתא מי ע"ג ע"ב' הוצאת לאוטרבאך ע'...  אל הספר
מוסד ביאליק