פעולה נגדית של הנשיאים

מנהיגי האומה הבינו את הסכנה שבפירוד החברתי , והשתדלו הרבה להקל על המשבר הכלכלי , כדי למנוע את הפילוג בתוך המחנה . כרגיל בזמנים כאלה' סברו בראשית המשבר כי די בגמילות חסדים כדי לחסל את העוני ואת הרעב . בשנות הבצורת פתח רבי את אוצרות בית הנשיא . אולם המשבר נמשך' ותוך כדי כך הוברר לכול , שהתנאים הישנים לא יחזרו עוד . אותה שעה ביקש רבי לשפר את מצב העם על ידי הקלת ע 1 ל המצוות . אחרי חורבן הבית בטלו הזבחים' השקלים והביכורים ( משנה , שקלים ח / ח ' ( ' אולם המעשר והבכורות נשארו בתקפם . אחרי מלחמת בר כוכבא הוכנסה כמעט כל האומה תחת כנפי המרות הלאומית שהוקמה בזמן ההוא , ומאחר שנושאי המרות הזאת היו בראש וראשונה החברים , בעלי ההלכה , הקפידו במיוחד על קיום המצוות דאורייתא המוטלות על עובדי האדמה . החיוב של שמיטת השדות בכל שנה שביעית העיק כנראה יותר מכל חובה אחרת 1 בויקרא רבה ( א , ' א ( ' מדגיש ר' יצחק את זכותם המיוחדת של אלה המספקים אנונה ויחד עם זה הם שומרים על מצות השביעית . בזמנים כתיקונם היה המלאי שנצבר בשש השנים מספיק לצרכי היישוב בשנת השמיטה , אולם בשנות המשבר הוצא המלאי לכלכלת הצבא ולשאר צרכי...  אל הספר
מוסד ביאליק