התוצאות החברתיות של המשבר הכלכלי

התנאי הראשון לפריחה כלכלית היא החלוקה הצודקת של התוצרת בין הכלל והפרט , כלומר : בין אוצר המדינה ובין התושבים . כשהכלל תובע לעצמו חלק העולה על המידה הדרושה לו והמגיעה לו —מצטמצם חלקו של הפרט ונשקפת מצוקה לאזרחים . אחרי תקופה ממושכת של מחסור יורד כוח היצירה של היחיד' וכתוצאה מכך פוחתת גם כמות התוצרת העומדת לרשות המדינה . כך אירע גם בזמן המשבר במאה השלישית , שנמשך יותר משני דורות 1 הדלות פשטה בין האוכלוסיה באימפריום הרומאי בכלל , ובארץ ישראל והיישוב היהודי בפרט . כשדרש ר' שמלאי בפני בני טבריה שיחליפו בגד בשבת' ענו שומעיו : 'רבי כעטיפתינו בחול כן עטיפתינו בשבת' כי היה להם רק בגד ' ' אחד ( ירושלמי , פאר . ח' ח' — כ"א ע"ב . ( מצב העוני בקרב היישוב נמשך עוד ' בדור הבא . על הדלות הכללית מתלוננים גם בירושלמי נדרים ט / גי — מ '' א ע '' ג . ר' אבהו מספר על לעגם של הרומאים בתיאטראות שלהם למצוקתם של היהודים . שחקן אחד שואל את חברו : 'כמה שנים אתה רוצה לחיות ' ? וחברו משיב : 'בבגד השבת של היהודי . ' או כך : 'מכניסים את הגמל לתיאטרון והחלוקים שלו עליו ( לאות אבל . ( והם אומרים אלו לאלו : על מה זה מתא...  אל הספר
מוסד ביאליק