התוצאות הכלכליות של המשבר המדיני: גיוסים, עבודות־כפייה, מסים חדשים

כל המורדים' לאחר שהצליחו להחזיק בשלטון זמן מועט , ניגשו מיד לגיוס טירונים . גם הממשלה הקיימת השיבה על כל מרידה בגיוס צבא . בימי הסערה היתר . רק דרך אחת לתפיסת כיסא המלוכה ולהגנתו , והוא כוח הזרוע . מעשהו הראשון של 'דוכס שזרקו לו הלגיונות פורפורא' הוא 'להוציא הלגיוניך ( שמות רבה ט"ו , י"ג . ( הסימן המובהק של 'מלכות הרשעה' הוא 'שהיא מכתבת טירונית מכל אומות העולם' ( בראשית רבה מ"ב' ד' ועוד . ( הגיוסים הוציאו את המגויסים מכלל היצרנים , ובזה הטילו מעמסה נוספת על הנשארים שאינם מגויסים . החיים הכלכליים מבלו הרבה מן הגיוס . מרובות מן התלונות על הגיוס הן התלונות על שאר השירותים למדינה , בעבודה ובכסף ובמקום הרב שהוקדש לשירותים האלה במקורותינו משתקפת חשיבותם היחסית , ובעיקר חשיבותם לגבי מעמד החכמים , מחברי המקורות הנ"ל . הגברת הצבא ופעולות האיבה בתוך המדינה דרשו מלבד תשלום גדול יותר של שכר החיילים גם הפקעת מצרכים רבים , ובעיקר מזונות , חמרים שונים ואמצעי תחבורה . אוצר המדינה היה נושא בתשלום שכר מוגבר לחיילים , אולם לשלם בעד שירותים אחרים לא השיגה ידו . התשלום לצבא היה בחינת כירח , כי בשעת העדרו ...  אל הספר
מוסד ביאליק