המשבר המדיני וארץ־ישראל

תקופת המשבר נתנה את אותותיה גם בארץ ישראל . במשך 103 שנות המשבר עברה ארץ ישראל לידיהם של 25 קיסרים בזה אחר זה , נמצא אפוא , שבממוצע משל כל אחד ארבע שנים . אם נחסיר ממספר המושלים את השלושה שמשלו זמן ממושך יותר , והם ספטימיוס סוורוס 20 ) שנה , ( סוורוס אלכסנדר 13 ) שנה , ( אדינת וזנובייה 12 ) שנה , ( ובס"ה 45 שנים , נמצא שכל שאר הקיסרים שלטו יחד 58 שנה , וכל אחד מהם קצת יותר משנתיים ומחצה בממוצע . רק שניים מהם ( קאראקאלה ואברליאנוס ) עלו על כיסא המלוכה בדרך שלום ; השאר עלו לגדולה לאחר שקודמיהם נרצחו . עליותיהם וירידותיהם התכופות של השליטים מצאו הד גם במקורותינו העתיקים , בעיקר בי -י האגדה . מקאראקאלה עד דייקלטיינוס בא שפע של משלי מלכים , כמעיין הנובע , והמשלים הללו מאירים אור משלהם על הנעשה מסביב ליישוב היהודי . 1 התוצאה הראשונה מירידת קרנה של רומא היתה הגברת רגש הביטחון העצמי בקרב ישראל . קודם היו סבורים שכוחה של המלכות רב , והיא עלולה להביא צרות על העולם , אבל דווקא בתקופה זו אומר ר' יצחק : 'מלכות נכנסת ומלכות יוצאת , ישראל עומד לעולם' ( קוהלת רבה א' ד — ' ב' ע"ד . ( האחיזה ברסן השלטון...  אל הספר
מוסד ביאליק