אי־השלמה בענייני העלייה והגיור

כ 3 י הזכרנו שהיהודים עברו על איסור העלייה לירושלים . האיסור של אדריינוס בניסוחו המקורי ( ראה עמ' ( 52 נשאר אמנם בתוקפו 1 אולם . כרגיל באיסורים מסוג זה , המעוררים התנגדות אדירה מצד הנפגעים , לא הוגשם בכל היקפו . אמנם , איסור ההתיישבות בירושלים יצא לפועל , ואין בכל התקופה הנידונה שום רמז לישיבת קבע של יהודים בירושלים , ואפילו לא כבודדים מחוסרי ארגון עדתי 38 א . אבל מצד שני קשה להניח' שבמשך מאה ותשעים שנה הקפידו כל הזמן גם על איסור הכניסה . יש לשער שבתקופה זו של חוסר שלטון יציב ואנדרולומוסיה כללית באימפריום היו יהודים נכנסים לירושלים . הנחה זו מתאשרת על ידי מקורותינו , שמהם מתברר לחלוטין כי היו עליות רגל לירושלים אפילו לאחר חורבן ביתר . מובן שבבירור החומר שנאסף בנידון זה יש להיזהר משימוש בכל דברי ההלכה , משום שמחברי המשנה והגמרא דנו בכמה עניינים שלא היד . להם באותה שעה אלא ערך עיוני , מתוך תקווה שהלכות אלה עוד יהיה להן ערך מעשי לעתיד . לסוג זה של הלכות שייכות למשל המשניות הדנות בסדרי בית המקדש וכוי . במקרה הנידח יש לייחס לסוג זה גם את הוויכוחים על קניית בהמה והובלתה לירושלים ( בבא קמא ...  אל הספר
מוסד ביאליק