חידוש ארגונו של היישוב. הנשיאות

אולם על רקע עובדה יסודית זו נרשמו כמה עובדות זמניות , שנבעו מתקופת המלחמה והשמד . בהמשך הפרק הזה נראו , ; איד ניגשו מנהיגי האומה לתיקון מצב היישוב ולסילוק התקלות מדרכו . היד . צורך דחוף ביותר בהקמת מנגנון ארגוני חדש . כל אומה היא הרכב של רבבות יחידים , ובלי ארגון אינה יכולה בשום פנים להפעיל את כוחה' והריהי מתפוררת והופכת מגוף חי שנושא את עצמו לגוף נשוא וסובל בלבד . המנגנון המדיני היהורי הישן נהרס עם חורבן הבית , והארגון הזמני , שקם בין מלחמה למלחמה , נסחף עם חורבן ביתר . בזמן השמד היתה האומה משולה לאדם הטובע , שכל דאגתו היא להמשיך ולחיות עוד רגעים מספר , שמא תבוא ההצלה ; לא היתה שהות להקמת משטר לאומי חדש . אולם עם האספה באושה הגיעה השעה לכך . מתוך כל המלחמות והרדיפות שעברו אז על היהדות בארץ ישראל ניצל , חוץ מן הקיום הפיסי והאפשרויות לקיום כלכלי , גם נכס רוחני חשוב אחד , והוא : המסורת שעליה הושתתו המוסדות היהודיים . המשך זה הובטח על ידי מעשה הגבורה של רי יהודה בן בבא , שסמך חמישה מתלמידי ר' עקיבא , בשעה שהשלטונות הרומאיים אסרו את הסמיכה וענשו בעונש מוות את הסומך ואת הנסמך גם יהד . " התפ...  אל הספר
מוסד ביאליק