פרק ראשון הקמת ההריסות

בראשית שלטונו של אנטונינוס פיוס קיסר 161—137 ) לספה"נ ) בוטלו הגזירות של אדריינוס . מנהיגי האומה יכלו להתאסף בעיירה הגלילית אושה . אחדים מהם' וביניהם ר' מאיר , ר' יוסי בן חלפתא ורי יוחנן הסנדלר , ברחו בימי השמד לחוץ לארץ , ועתה שבו לארץ ישראל . אחרים , וביניהם רי שמעון בן יוחאי ור' אלעזר בן יוסי הגלילי , הצליחו להסתתר בארץ וניצלו בדרך נס . עתה נתכנסו כולם יחד לדון על צרכי היישוב בשעת החירום . עד אותו זמן כבר עברו על היהודים בארץ שלוש שנים ומחצה של מלחמה , וארבע או חמש שנים של רדיפות . רבבות נהרגו , רבבות שולחו כעבדים לעבר הים ולארצות השכנות , רבבות יצאו את הארץ וברחו מפני השמד . בנמלי הים התיכון נתקבצו פליטים רבים מארץ ישראל . 1 ואפילו עתה , כשחזרו השנים לתקנן , לא חזרו כל הגולים לארצם ; כך , למשל , נשאר בן אחיו של רבן שמעון בן גמליאל בעסיא ( סוטה מ"ט ע"ב . ( רכוש רב נגזל או נהרס . עכשיו הגיעה השעה לחשב את הנזק ולטכס עצה איך לעזור לשארית הפליטה .  אל הספר
מוסד ביאליק