הקדמה

ההיסטוריון האנגלי הנודע ליטון סטראצ'י נותן שלושה סימנים עיקריים בכותב דברי הימים , והם : הכישרון לקליטת עובדות ; הכישרון לתאר אותן ; דרך ראייה משלו . באיזו מידה נתקיים בי הסימן הראשון בכתיבת חיבורי זה —ישפטו המומחים , ובאיזו מידה מצוי בי הסימן השני — ידונו הקוראים . אולם חייב אני לבאר בפתח דברי את 'דרך הראייה' שמתוכו כתבתי את הספר . ( א ) הואיל ויהודי ארץ ישראל וענייניהם הם נושא הספר ועומדים במרכזו , נידונו המאורעות בכל התקופה אגב זיקה לנקודה מרכזית זו ; אולם מכיוון שיהודי ארץ ישראל לא שכנו לבדד , וגורלם המדיני כפוף היה במידה מרובה להשפעתם של כוחות שפעלו מחוץ ליהדות ומחוץ לארץ , השתדלתי להביא בכלל ההרצאה גם את הגורמים החיצונים הללו' עד כמה שדבר זד . נחוץ להבנת הנעשה בארץ , אבל לא יותר מזה : ( ב ) אף על פי שכתבתי כיהודי על ענייני היהודים , נזהרתי שלא לדון את כל מי שפעל לרעת עמנו דין רשע ופושע . לאנשים שונים בדורות שונים היו כוונות ושאיפות משלהם' ופעמים תכופות היו הללו מתנגשות בשאיפות היהודים , ואולם דבר זה בלבד עדיץ אין בו משום פגם מוסרי . ודאי שהפולמוס עם מתנגדים צורך חיוני הוא בענייני...  אל הספר
מוסד ביאליק