רשימת הציורים

ציור א ! מפר . של מקומות ישוב יהודים בארץ ישראל בתקופה למן 135 לספה"נ ועד ראשית המאה השלישית .. לפני עמוד 9 ציור ב : מפה כנ"ל לתקופת האמוראים , דורות א—ג " * * ... ציור ג : מפה כנ"ל לתקופת האמוראים , דורות ד — ה r " " .... ציור ד : מפה כנ"ל למן המאה הוד ועד לשנת 460 לספה"נ " ציור ה . מפת מרד גאלוס 159 ציור ו ; תרשים הר הבית בימי יוליאנוס 174 ציור ז : סמל הכבוד של הפרפקטוס 201 ציור : n הפלישה הפרסית לארץ ישראל בשנת 225 614 רשימת המקורות ח » יח : המקירוו היהודיים מובאים במקורט ( או בתרגומ » ברי . ( מראי-הנ [« ו 6 חם ל »« השיטה המקובלת : 01 מסגו ; בלי » יו —)בכליאבות דר' נתן , מהד' שכטר . וינה תרמ"ז בתי מדרשות' ילינק , וינה תרל"ג—תרל"ז בראשית רבא , מהד' טהעאדאר אלבעק , ברלין תרע"ג—תרצ"א מדרש רבא < הוצ' וילנא מורש תהלים , מהד' באבער , וילנה תרנ"א מדרש תנחומא ( הישן ) ותנחומא מהד' ש . באבער , וילנא תרמ"ה מדרשי גאולה , מהד' י . אבן שמואל , ירושלים תש"ג מכילתא דר' ישמעאל , מהד' לויטערבאך , סילאדלפיד . 1934 ססרא , מהד' ווייס , וויען 1862 ספרי , מהד' פרידמן , וזין תרכ"ד ססיקתא דר' כהנא , מהד' ש...  אל הספר
מוסד ביאליק