בימי רומא וביזאנטיון

כזיכאול \ ובי יתה מיכאל אבי יונה בימי רומא וביזאנטיון היסטוריה מדינית של יהודי ארץ ישראל למן מרד בר כוכבא ועד ראשית הכיבוש הערבי מוסד ביאליק ירושלים תש"ל IN THE DAYS OF ROME AND BYZANTIUM by MICHAEL AVI-YONAH מהדורה חמישית מתוקנת ומורחבת  אל הספר
מוסד ביאליק