בעל שלשה.

— במל"ב ד'מב , כתוב : ואיש בא מבעל שלשה ויבא לאיש האלהים [ אלישע ] לחם בכורים עשרים לחם שעורים וגוי . יש להניח שבעל שלשה הוא שם מקום בארץ שלשה ( שם הטעם לפי כתבי יד אחדים ודפוסים אחדים הוא מלרע ) שבסיפור על חיפוש האתונות על ידי שאול ( שמ"א ט , ד , וע"ע . ( בל הצעה לזיהויו של מקום זה כרוכה במערכת הבעיות של סיפורי שמואל ושאול וקביעת מקומן של רמה , רמתיים , ארץ צוף , ארץ שועל , שעלים ( ע"ע ) וארץ שלישה עצמה , ובקביעת מקומו של הגלגל שהיה אלישע גר שם כשבא אליו האיש מבעל שלישה . על סמך נוסח השבעים , Baif iaaQ ( f . ) 1 aa שאולי היה מבוסס על מציאות אחרת ומאוחרת' ועל סמך המסורות הנוצריות הקשורות ברמתיים שבמערב הר אפרים , חיפשו רוב החוקרים את בעל שלישה מצפון ללוד , בהתאם לדברי אבםביוס ( אונ' שר , ( 23—21 האומר כי BmdoaQioa שוכנת בסביבותיה של , Awnnolis היא לוד , בריחוק חמישה עשר מילין ממנה לצד צפון . ואלה הזיהויים שהוצעו : ( 1 ) סרי סיה , שלושה ק"מ וחצי ממזרח לכפר קאםם , ( 2 ) כפר ת'לת / חמישה ק"מ צפונית מזרחית משם , אבל אי אפשר להגיע לכלל זיהוי של ודאי . על כל פנים , מכיון שבעל שלישה כנראה ...  אל הספר
מוסד ביאליק