בית לבאות.

—שם עיר , הנזכרת ברשימת ערי שמעון ביהר r 01 בין חצר סוסה ושתתן . והוא בא עוד , בצורה לבאות , ברשימת ערי יהודה ביהר טו'לב , בין סנסנה ושלחים . המקום לא נודע בדיוק , אבל יש לחפשו בין החורבות שלאורך מירוצו התיכון של נחל עזה , בקרבת תל אל פארעה ( שרוחן כפי הנראה . ( בדה"א ד'לא , כתוב בית בראי ( ע"ע ) במקום בית לבאות . הוראת השם אינה ברורה . בכתבי אוגרית נמצא שם אדם עבדלבאת , שפירושו כנראה עבד האלה ששמה או כינויה לביאה . והשווה לכאן את השמות השמיים מערביים , asad , Akhiasad Abi- כלומר אבי לביא , אחי לביא . ואפשר שהמלה לבאות היא צורה דיאלקטית של היחיד , ולפי זה ייתכן שהעיר נקראה על שם מקדש של אלה לביאה , שהיה במקום . וע"ע אריה ו לבוא חמת . 243 ? 78—79 ; BoReE , AOP , 77 ; ABEL , GP 2 , 51—52 ; GORDON , UH , A . ALT , PJB 21 ( 1925 ) , 113 s . ; P . DHORME , RB 37 ( 1928 ) , 69 , מא"י—ש"ל חשיבותה הצבאית של בית לחם היא כנקודת מפתח על דרך ירושלים חברון , והיא מתבלטת : א ) במלחמת פלשתים ביהודה ( שמ"ב כג ? , דה"א יא ) , אז היה מצב פלשתים מחזיק בבית לחם , שהיתה שומרת על מבואות יהודה מצפון !  אל הספר
מוסד ביאליק