‭.4‬ דוגמת האותיות שבכתובות הארמיות הקדומות משמאל, תל־חלף וסוג'ין (לטור ‭.(409‬ על המשך התפתחותו של האלפבית בארמית עי' בלוח שבטור ‭.407‬