איכה (מגילה).

— כך רגילים לכנות , לפי התיבה הראשונה שבו , ספר קטן מספרי המקרא , ובו דברי קינה , שכולם ולכל הפחות רובם , מוסבים על חורבן הבית הראשון , על נפילת יהודה ביד בבל וגלות העם . לפי תכנו נקרא הספר גם ספר קינות או מגילת קינות ( ב"ב'יד'ב ; טו , א ; ירוש' שבת , פרק טז , ה"א ; וי"ר טו ; איכה רבתי במקומות רבים . ( וכן בשבעים : = ) & Qfjvoi קינות , ( ובוולג . tiones Threni i . e . Lamenta- ; ' הספר נמנה בין הכתובים , כאחת מחמש המגילות' ובהוצאות העבריות הרגילות זו היא המגילה השלישית , בין רות ובין קהלת . לפי הסדר המובא בתלמוד ( ב"ב , יד , ב ) באה מגילת איכה במקום השביעי בכתובים , בין שיר השירים ובין דניאל . בשבעים ובוולג' ונפשי מקומה בין ספרי הנביאים , אחר ירמיה . בספר חמש קינות : הראשונה והשנייה והרביעית הן בנות כ"ב פסוקים בסדר א"ב , השלישית בת ס"ו פסוקים בסדר א"ב משולש- שלושה שלושה פסוקים לכל אות , והחמישית בת כ"ב פסוקים כמספר האותיות של האלפבית ולא לפי סידרן . בכל הפרקים שבסדר אלפבית , באה אות פ"א לפני אות עי"ן , חוץ מפרק א . '  אל הספר
מוסד ביאליק