אחמתא.

— בסיפור על כתב השטנה בימי דריוש ( עז' ו , א ב ) כתוב : באדין דריוש מלכא שם טעם ובקרו בבית ספריא די גנזיא מהחתין תמה בבבל , והשתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתא מגלה הדה וכוי , כלומר נמצאה שם בארכיון של הממשלה פקודת כורש על הרשיון לבנות את בית המקדש בירושלים . אחמתא הוא שמה הארמי של העיר הראשית במדי העליונה , הנקראת בפרסית עתיקה הגמתנא . בבבלית אגמתנ , וביוונית 'Exfimava ( כך למשל אצל דיודו רוס סיקולוס ב ( 13 , או 'Aypdtava ( אצל הרודוטוס א 98 , , ב . !( 153 היום המדאן . היא שכנה על צומת הדרכים הראשיות , שהוליכו ממיםופוטמיה לארצות הים הכספי ולאסיה המרכזית , ומפרס לקבקאזום ולצפון מיסופוטמיה . ראשיתה לוטה בערפל . לפי מסורת מזרחית שהובאה על ידי קטיסיאס ( אצל דיודורוס ב ( 13 , היתד . מייסדת העיר המלכה םמירמים , והיא פיארה אותה בבניינים גדולים . לפי הרודוטום א 98 , ואילך דיוקס הוא מייסד  אל הספר
מוסד ביאליק