אחיסמך.

— אביו של אהליאב ממטה דן ( שמ' לא , ו , לה'לד ; לח , כג , ( שהיה חבר בצלאל בן חור ( ע"ע ) במלאכת המשכן . בשבעים : Axioa / aax או . A % 10 ana % לפי דעת חוקרים אחדים נמצא השם באחת מחותמות לכיש , ואחרים אומרים שמסתברת יותר הקריאה אחאמר במקום אחםמך . היסוד סמך נמצא בשמות אחרים כמרכיב ראשון : יסמכיהו , סמכיהו ( ע"ע . ( הוראת השם כנראה : האח ( האל ) תומך בחוסים בו . טורטשינר , לכיש , ; 112-111 „ " ] 1943 , 55 THOMPSON , BASOR 86 ( 1942 ) , 25—26 ; D . DIRINGER , PEQ 15 n . 2 , 70 , 176 ; D . DIRINGER , PEQ 1941 , 43—44 ; J . A . GRUNWALD , EAT , 46 ; GRAY , HPN , 192 n . 1 ; NOTH , IPN ,  אל הספר
מוסד ביאליק