אזן שארה.

—מקום יישוב בנחלת אפרים , הנקרא על שם שארה ( ע"ע ) בת בריעה בן אפרים , שבנתה את בית חורון ואת אזן שארה ( דה"א ז , כד . ( שם המקום דומה לשם אזנות תבור ( ע"ע . ( בורי מפרש אזן על דרך לשון מאזנים , ואינו נראה , מכיון ששורש השם מאזנים הוא וזן . וכן קשה להסכים לדעה , שאזן מקוצר משם תיאופורי קרוב לשמות הפרטיים אזני ואזניה ( ע"ע . ( נראה שמקום זה שכן בקרבת בית חורון . לרוב מזהים אותו עם בית סירא , השוכנת חמישה קילומטר מערבית לבית חורון , על סמך דמיון השם אל שארה . הערבים חושבים את םירא לא לאשה , אלא לנביא , בן יעקב , וכן בשבעים 'ג כתוב : , y . al vhi Olav trc : o y . al Paq u כלומר ובני אזן הם שארה ורפח ( מלה זו בפס' כה , ( ומכאן נראה , שכבר המסורת ההליניסטית הפכה שארה לזכר . אבל עדיין אין אישור ארכיאולוגי וטופוגרפי היסטורי לזיהוי המוצע . ש . קליין , אנצ' אשכול ב , ! 55 הנ"ל , מאסף ציון ב ( תרפ"ז yp 82 ; F . M . ABEL , RB 46 ( 1937 ) , 218 CH . CLERMONT-GANNEAU , AR 2 ( 1896 ) , 79 , 481 ; BoRee , AOP , ; 12 , (  אל הספר
מוסד ביאליק