‭.63‬ספר תנ"ך,פארמה,ספריית פאלטינה‭,MS Parm 1994-1995,‬עמ' 224א,ספרד,המאה ה־‭,15‬דף שטיח (צילום: ברשות ספריית פאלטינה)